top of page

PUP Journals

You are Here: Home    PUP Journals

BISIG

    Inililimbag ang BISIG Journal isang beses kada taon sa ilalim ng pamamahala ng Center for Labor Research and Publications ng Institute of Labor and Industrial Relations. Ito ang natatanging refereed journal na nasa wikang Filipino na pangunahing nagtatampok ng mga pag-aaral na sumisipat sa mga napapanahong isyu hinggil sa kalagayan ng manggagawang Pilipino. Karaniwang nakatuon ang mga paksa sa mga usapin tulad ng unyonismo, globalisasyon, neoliberal na polisiya, kilusang panlipunan, karapatan at kalagayan ng manggagawa, at iba pang katulad na tema. Ang perspektiba’y maaaring nakasandig sa multi/interdisiplinaryong lapit. Tumatanggap ang lupong editorial ng BISIG ng mga lathalain o artikulo, pananaliksik, lektyur-propesoryal, mga tala, komentaryo, at rebyu ng libro para sa isyu nito sa taong panuruan.

EDUCATION REVIEW

      The EDUCATION REVIEW is a double-blind, peer-reviewed research journal, appearing both in print and open access on-line and published annually. It is devoted to academic integrity and seeks to disseminate distinctive and progressive researches and journal articles on education, pedagogy, curriculum, teaching, and learning.

ENTRADA

     Ang ENTRADA ay ang opisyal na pampanitikang journal ng PUP Center for Creative Writing at Center for Literary and Language Studies na inilalabas isang beses sa loob ng isang taon. Layon nitong maghatid ng mga bago at mahahalagang kaalamang pampanitikan at pangwika sa mga mambabasa at seryosong mag-aaral ng kultura at lipunan. Tumatanggap ito ng mga hindi pa nailalathalang malikhaing akda, pananaliksik sa literatura, kritisismong pampanitikan, pagsasalin at mga aralin tungkol sa wika. 

PUP JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

    The PUP JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (PUPJST) is a CHED-accredited, double-blind, peer reviewed journal that publishes original articles, theoretical and applied studies on the field of science, engineering and technology.  It is an annual research publication that aims to provide opportunity to researchers to present novel ideas as well as new knowledge for the advancement of the society in general. 

SOCIAL SCIENCES AND DEVELOPMENT REVIEW

     The SOCIAL SCIENCES AND DEVELOPMENT REVIEW is an internationally refereed, CHED recognized journal published annually by the Institute of Social Sciences and Development of the Polytechnic University of the Philippines. It publishes reports of original research in social sciences and development disciplines, and invited or solicited reviews and viewpoints on timely and relevant topics.

   The entire Editorial Board welcome contributions and manuscripts that are competitive and prescribed by the academic community and industry as scholarly and scientific writing in the discipline to which the studies belong.

THE MABINI REVIEW

     "The MABINI REVIEW is an interdisciplinary academic journal that publishes original articles, essays, research reports, and book reviews which cut across the following fields: philosophy, literary and cultural studies, humanities, sociology, politics, social history and other related disciplines.  The journal seeks to advance scholarly engagement among academics, which promotes insightful exchange of ideas, theories, and practices.        
 
   The Mabini Review is published annually by the Institute for Cultural and Language Studies, Office of the Vice President for Research, Extension, Planning and Development, Polytechnic University of the Philippines.  
 
     MABINI REVIEW is printed, open access, and peer-reviewed journal that employs a systematic review process for all submitted manuscripts.
 
       The goals of the publication are as follows:   (1) maintain confidentiality in managing submitted manuscripts; (2) observe timely publication of the journal; (3) pursue unbiased double blind review system; and (4) ensure that editorial decisions are based on originality, relevance and quality of a manuscript and its contribution to a body of knowledge in the disciplines that the journal seeks to cultivate."

for more inquiry: PUP Online Journal System

bottom of page